Przeprowadzenie prac rozwojowych mających na celu wdrożenie innowacyjnej technologii nowej linii radiofarmaceutyków

Wartość projektu

4 296 603,00 PLN

Dofinansowanie z UE

1 549 101,60 PLN

Okres realizacji

1.03.2019-29.05.2022

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania oraz przygotowanie do wdrożenia nowego produktu oferowanego przez Voxel S.A., a mianowicie izotopu galu Ga-68  w cyklotronie medycznym jako prekursora radiofarmacutyków.

Radiofarmaceutyki znakowane Ga-68 są stosowane   w diagnostyce raka prostaty, guzów neuroendokrynnych i innych schorzeń onkologicznych. Realizacja projektu umożliwi Voxel uruchomienie produkcji radioznacznika  Ga68 oraz diagnostyki biopsji fuzyjnej u pacjentów z podejrzeniem raka prostaty. Wnioskodawca zakłada także, że wykonanie tej biopsji stanie się możliwe na wcześniejszym etapie przy niższych poziomach PSA. Wdrożenie procedury biopsji fuzyjnej w diagnostyce raka prostary jest kluczowe, ponieważ nowotwór prostaty jest jednym z głównych schorzeń onkologicznych mężczyzn szczególnie po 60 roku życia i jednym z czołowych źródeł śmiertelności. Projekt obejmuje prace rozwojowe związane z budową linii pilotażowej oraz przygotowaniem wyników do wdrożenia – nowej linii radiofarmaceutyków znakowanych galem68. W ostatnich latach zwiększyło się znacznie zapotrzebowanie na badania znacznikami znakowanymi izotopem Ga68. Według Europejskiego Stowarzyszenia Urologów 68GaPSMAPETMRI lub 68GaPSMAPETCT jest aktualnie najczulszą i najdokładniejszą metodą diagnostyczną o bardzo wysokim potencjale. Wdrożenie wyników projektu umiejscowi Voxel S.A. w czołówce ośrodków prowadzących diagnostykę raka prostaty.