Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu wdrożenie innowacji procesowej opartej o sztuczną inteligencję w pracowniach diagnostyki obrazowej MRI

Wartość projektu

3 216 600,00 PLN

Dofinansowanie z UE

1 286 640,00 PLN

Okres realizacji

01.03.2020- 31.07.2022

Projekt badawczo-rozwojowy wpisuje się w strategię wdrażania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrazowej. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi częstotliwość diagnozowania i leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa znacząco się zwiększyła w ostatnich latach.

Zespół dysfunkcyjno-bólowy kręgosłupa stał się chorobą cywilizacyjną, tak jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Problem ten dotyka coraz większej części społeczeństwa, włączając w to również coraz częściej populację poniżej trzydziestego roku życia. Dolegliwości bólowe okolicy dolnej części pleców należą obecnie do najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza, w tym lekarza pierwszego kontaktu. Sytuacji tej sprzyja siedzący tryb życia i pracy, starzenie się społeczeństwa, zaniedbania wynikające z braku kultury fizycznej oraz zwiększający w populacji się odsetek osób z nadwagą oraz otyłych. Bardzo ważne z punktu widzenia dalszego leczenia pacjenta jest szybkie dostarczenie opisu badania MRI. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu opartego o sztuczną inteligencję wpierającego lekarza radiologa w opisie badania. System pozwoli na optymalizację czasu pracy lekarzy oraz sieci centrów diagnostycznych Voxel. Projekt ma interdyscyplinarny charakter i połączy ekspertów w zakresie radiologii i informatyki; jednocześnie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie związane z rosnącą ilością badań MRI kręgosłupa. Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie w ramach całej sieci centrów diagnostycznej Voxel innowacji procesowej oraz produktowej będących wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.