09.08.2021

Diagnostyka COVID 19 – badania RT PCR-zakup badania online

W ramach działalności Vitomed Sp. z o.o. Gliwice, ul. Radiowa, stanowiącego część GK Voxel wykonywane są badania metodą RT-PCR w kierunku potwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2. 

Sklep internetowy laboratorium Vitomed znajduje sie pod poniższym adresem internetowym: https://diagnostyka.vitomed.pl/

Laboratoria zlokalizowane są w następujących lokalizacjach:

Gliwice

Nowy Sącz

Warszawa
mldsolec.pl

Punty pobrań
RT PCR

vitomed.pl


Ważne!  Badania refundowane muszą zostać zlecone przez osobę uprawnioną (Inspekcja Sanitarna, Lekarz POZ, Sanatorium itp.) w odpowiednim systemie elektronicznym (EWP, gabinet.gov.pl, Rejestr COVID). W przypadku braku wpisu w systemie – niemożliwe jest wykonanie badania refundowanego. 

Test na koronawirusa warto wykonać jak najszybciej od momentu otrzymania skierowania, ale trzeba pamiętać o pewnych zasadach. 

Najlepsza pora do wykonania testu to pierwsza połowa dnia, podobnie jak w przypadku badania krwi. Na dwie – trzy godziny przed pobraniem wymazu nie należy:

  • jeść posiłków,
  • myć zębów,
  • płukać jamy ustnej specjalnymi preparatami,
  • palić papierosów,
  • żuć gumy lub tabletek (np. na gardło),
  • używać kropli do nosa albo innych leków (np. syropów).

Kto może skorzystać z badania w punkcie poboru?

Osoby posiadające zlecenie:

  • wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przez lekarza pracującego w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  • wystawione przez inspekcję sanitarną
  • wystawione przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, domu pomocy społecznej, hospicjum.

Osoby nie posiadające zlecenia – mogą wykonać badanie komercyjne 

Procedura przygotowania, pobrania oraz otrzymania wyniku jest taka sama jak w przypadku badań refundowanych przez NFZ

Zgłaszając się na pobranie materiału należy okazać dokument tożsamości potwierdzający zgodność danych osobowych (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). 


Podstawowe informacje o badaniu:

Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR jest badaniem, które identyfikuje materiał genetyczny wirusa w pobranej próbce od pacjenta. Pobranie próbki polega na wymazaniu z noso-gardzieli. Proces pobrania trwa kilkanaście sekund, Wykonanie badania musi być poprzedzone świadomą zgodą pacjenta.


Wyniki badania

Wyniki odbierane są drogą elektroniczną ze wskazanego adresu. Ze względów epidemiologicznych nie ma możliwości osobistego odbioru wyniku.

Wynik wystawiany jest w języku polskim i w języku angielskim

Wyniki są wydawane w wersji elektroniczne. 

Zobacz także