16.11.2012

Skonsolidowane i jednostkowe wyniki 3Q2012

Zobacz także