30.09.2022

Bezpłatne badania TK płuc w ramach umowy z NFZ 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, od dnia 01.10.2022 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na badanie tomografii komputerowej płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki. 

Wejdź na https://voxel.pl/dla-pacjenta/placowka/ w celu znalezienia najbliższej pracowni tomografii komputerowej. 

Masz skierowanie? Zarezerwuj termin badania w naszej e-rejestracji pod adresem https://erejestracja.voxel.pl

Zobacz także