Jarosław Furdal

Prezes Zarządu

Pan Jarosław Furdal jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Odbył liczne kursy i szkolenia, m. in. Harvard Business School, Leading High Performance Healthcare Organizations – Europe, Manager Development (GE Healthcare Institute, Waukesha, WI,USA), Advanced Manager Course (GE Training Center, Crotonville, USA), New Manager Development Course (GE Training Center, Crotonville, USA) Dyplom Lyon University, Diplôme d’Etudes Approfondies en Génie Biologique et Medical (Francja). 

Pan Jarosław z Grupą Voxel związany jest od 2017 roku, kiedy to objął stanowisko Dyrektora ds. Projektów Strategicznych, a następnie Prezesa Zarządu. W 2018 roku Pan Jarosław objął stanowisko Prezesa Zarządu Alteris S.A., spółki zależnej VoxelS.A. Pan Jarosław posiada bogate prawie 30-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze medycznym, które obejmuje najwyższe stanowiska kierownicze m.in. w Affidea Polska, Oncology, East NEE i CF Modality. 

Szczegóły życiorysu zawodowego Pana Jarosława Furdalaznajdują się pod poniższym linkiem: Biznes.pap.pl – raport firmy VOXEL S.A.