Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

About Us

Voxel działa na rynku usług medycznych od 2005 roku. Jesteśmy rozwijającym się
podmiotem leczniczym, obejmującym sieć medycznych centrów diagnostycznych, które
świadczą wysokospecjalistyczne usługi w dziedzinie radiologii i medycyny nuklearnej.
Poza szeroko rozumianą diagnostyką obrazową, oferujemy kompleksowy zakres usług i
produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie.

Najlepsi lekarze
i specjaliści
Sieć centrów diagnostycznych
w całej Polsce
Wykorzystanie sztucznej
inteligencji
Double-reading
(kontrola jakości)
3 certyfikaty ISO
(9001, 14001, 27001)

Diagnostyka obrazowa

 • 26 centra diagnostyczne,
 • 21 rezonansów magnetycznych (MR)
 • 15 tomografów komputerowych (TK)
 • 4 RTG, 3 USG,
 • teleradiologia
 • badania naukowe i kliniczne

Radiofarmaceutyki

 • 2 cyklotrony (Kraków i Warszawa),
 • 3 własne radiofarmaceutyki,
 • prace B&R związane z nowymi radiofarmaceutykami,
 • dotacje i projekty unijne.

Medycyna nuklearna

 • 9 centrów diagnostycznych
 • 8 urządzeń PET-TK
 • 4 urządzenia SPECT
 • terapia izotopowa i badania izotowe
 • własny zakład produkcji radiofarmaceutyków

Diagnostyka obrazowa

Jedna z najszybciej rosnących, samodzielnych segmentów medycyny. Z jednej strony wynika to ze zmian demograficznych i rosnącej skali chorób cywilizacyjnych, z drugiej natomiast jest pochodną dużego postępu technologicznego, umożliwiającego coraz bardziej precyzyjne diagnozowanie.

Diagnostyka obrazowa poprawia efektywność procesu leczenia, umożliwiając rozpoznanie choroby już na wczesnym etapie. W przypadku diagnozowania chorób w stadium zaawansowanym wspomaga podejmowanie odpowiednich, efektywnych decyzji terapeutycznych.

Radiofarmaceutyki

Istotną przewagą Voxela jest posiadanie 2 cyklotronów. Produkowane są w nich radiofarmaceutyki, które są produktami leczniczymi niezbędnymi w procesie diagnozowania chorób nowotworowych metodą PET-TK oraz PET-MR.

Diagnostyka tego typu rozwija się bardzo dynamicznie, a dzięki stałemu postępowi naukowemu obszary jej zastosowań rosną. Obecnie produkujemy radiofarmaceutyki zarówno na potrzeby własne, jak również sprzedajemy je podmiotom zewnętrznym

Teleradiologia

Jest to usługa polegająca na wykorzystaniu kompetencji specjalistów radiologów przy zastosowaniu odpowiednich systemów IT do interpretacji badań radiologicznych odbywających się w miejscu innym niż lokalizacja lekarza opisującego.

Rosnąca świadomość co do efektywności terapeutycznej oraz ekonomicznej stosowania diagnostyki obrazowej przekłada się na rosnącą liczbę oraz jakość sprzętu diagnostycznego. To z kolei oznacza większy wolumen badań, ale także większą ilość informacji do zinterpretowania w danym badaniu.

Badania kliniczne

Ze względu na dywersyfikację geograficzną swoich pracowni jesteśmy cenionym partnerem firm farmaceutycznych w zakresie badań klinicznych leków. Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi

W związku z prowadzonymi pracami w zakresie B&R, włączając w to prace nad nowymi radiofarmaceutykami oraz projekty związane z diagnostyką obrazową, pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację wybranych projektów.

Diagnoza kluczem do terapii

Typy badań wykonywane przez Voxel S.A.

Refundowane

Komercyjne

Naukowe

Farmaceutyczne

Prywatne

Wzrost liczby urządzeń
Wzrost liczby badań
Struktura sprzedaży


Typy badań

Aktualności Zobacz wszystkie