Zastosowanie kliniczne badania pozytonowej tomografii emisyjnej PET-TK

Badanie PET-TK to innowacyjna metoda diagnostyki obrazowej, która pozwala na wykonanie szybkiego badania ciała pacjenta, umożliwiając:

  • Wczesną identyfikację zmian nowotworowych
  • Ocenę zaawansowania choroby nowotworowej
  • Precyzyjne planowanie leczenia, np. radioterapii
  • Precyzyjne planowanie przedoperacyjne, np. dokładne określenie zasięgu guza
  • Monitorowanie leczenia
  • Wczesne określanie skuteczności leczenia
  • Najszybsze możliwe wykrycie wznowy choroby nowotworowej

Obraz badania PET-TK u Pacjenta z ziarnicą:

wskazania neurologiczne
wskazania kardiologiczne
wskazania onkologiczne