O Pracowni

Pracownia Rezonansu Magnetycznego firmy VOXEL S.A. wchodzi się w skład Ośrodka PET-TK-MR Voxel zlokalizowanego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Ośrodek ten jest wyposażony jest w wysokospecjalistyczną aparaturą do badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK) oraz 3 Teslowy system rezonansu magnetycznego (MR). Powstał przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej w zakresie projektu: „Wdrożenie innowacyjnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych” w ramach działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pracownia MR specjalizuje się w badaniach osób dorosłych z zakresu schorzeń jamy brzusznej i miednicy, w tym MR chorób trzustki i dróg żółciowych oraz prostaty, schorzeń stawów i centralnego systemu nerwowego, diagnostyki onkologicznej, w badaniach spektroskopowych i funkcjonalnych mózgu.


Jakie badania wykonujemy

Badania MR

 • MR mózgowia
 • MR prostaty
 • MR jamy brzusznej
 • MR miednicy
 • MR układu mięśniowo-szkieletowego
 • MR whole body
 • Spektroskopia MR

Badania PET-TK

POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET), (positron emission tomography), połączona z tomografią komputerową (TK), to jedna z najbardziej skutecznych metod diagnostyki obrazowej, stosowana głównie w chorobach onkologicznych, a także w wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych. Ta innowacyjna metoda umożliwia onkologom na precyzyjne określenie zaawansowania chorób nowotworowych, zlokalizowanie ogniska pierwotnego niektórych nowotworów i ocenę wznowy procesu chorobowego, ewentualnie stopnia jego zaawansowania. Badanie pod kontrolą PET ułatwia ocenę skuteczności stosowanego leczenia, na przykład w chemioterapii, czy radioterapii i pozwala lekarzom na oszacowanie drobnych zmian lub ewentualną zmianę schematu leczenia, a w niektórych przypadkach nowotworu daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, co było trudne na podstawie innych technik obrazowania

 • PET-TK onkologiczny
 • PET-TK neurologiczny
 • PET-TK kardiologiczny
 • Cholina onkologiczna
 • badania PET-TK z użyciem izotopu promieniotwórczego 18F fluorodeoksyglukoza (FDG) w chorobach onkologicznych i wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych,
 • badania PET-TK cholina ze znakowanym fluorem 18F lub znakowanym węglem 11C w obrazowaniu raka gruczołu krokowego i nerki.

Zespół MR 

KIEROWNIK MEDYCZNY

dr hab. n. med. prof. UJ
Izabela Herman-Sucharska

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

Dominika Bednarska

Zespół PET-TK 

KIEROWNIK MEDYCZNY

Dr n. med. Artur Stępień
O mnie

Specialista Medycyny Nuklearnej, wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań medcyny nuklarnej: PET-CT, SPECT-CT.

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

Edyta Drozd

Jak dojechać

Pracownia MR jest zlokalizowana w Ośrodku PET-TK-MR Voxel na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Na terenie szpitala znajduję się płatny parking dla pacjentów. Do pracowni z dworca można dojechać transportem MPK: 

 • autobus: 130, 179, 304
 • tramwaj: 3,5, 18, 19, 44, 50

Wykonywane badania
 • Rezonans magnetyczny
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
Kontakt do pracowni
Adres:
ul. Wrocławska 1-3
30-006 Kraków
Jak dojechać
Rejestracja:
T: 12 312 23 90
K: 570 764 114
M: pet.krakow@voxel.pl
F: : 12 350 26 65
Godziny otwarcia:
Pracownia MR: Pn-Pt: 8:00 – 20:00
Pracownia PET-TK: Pn-Pt: 7:00 – 20:30