Strona główna > Dla Pacjenta > Kontakt

Skierowania

Skierowania

Kto może wystawić skierowanie na badanie?

Badania TK/MR w całości finansowane przez NFZ wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pracującego w zakładach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (np. poradni specjalistycznej) mających podpisaną umowę z NFZ. Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdy pacjent kierowany na badania powinien posiadać skierowanie od lekarza, dotyczy to także badań prywatnych.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej:
§ 9. 1. Osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacje z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędne do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1;
2) oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy;
3) oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację;
4) inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji;
5) datę wystawienia skierowania;
6) oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.
3. Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. / Pełny tekst rozporządzenia dostępny TUTAJ


Informacje dodatkowe

Dla pacjenta

Przed badaniem w pracowni Voxel pacjent zostanie poproszony o wypełnienie ankiety

Istnieje możliwość wysłania wyniku badania na podany przez pacjenta adres po uprzednim złożeniu pisemnej dyspozycji

Wynik badania może zostać odebrany tylko przez osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta


Druki

Przykładowe druki skierowań

e-skierowanie
PET- TK

Skierowanie
TK/ MR

Skierowanie
PET- TK

Odbiór wyników
– upoważnienie