MEDYCZNE CENTRA DIAGNOSTYCZNE VOXEL W BYDGOSZCZY

W związku z pożarem w Pracowni Tomografii Komputerowej, VOXEL S.A. wstrzymana zostala praca wszystkich Pracowni zlokalizowanych w Szpitalu MSW w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 4-6.

Badania rezonansu magnetycznego i RTG zostaną wznowione niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych, o czym poinformujemy zarejestrowanych pacjentów telefonicznie po 26 czerwca br.

Badania tomografii komputerowej nie będą realizowane przez okres co najmniej 2 miesięcy z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu pomieszczeń pracowni i wymiany aparatu.

 

Rejestracja pracowni jest czynna w godzinach 8.00 – 16.00 we wszystkie dni robocze.

Wyniki badań wydawane są na bieżąco.

 

Ośrodek diagnostyki obrazowej Voxel w Bydgoszczy dysponuje nowoczesnym 1,5-teslowym aparatem do rezonansu magnetycznego (MR), 16-rzędowym tomografem komputerowym (TK) oraz aparatem rentgenowskim (RTG). Pracownia specjalizuje się w diagnostyce chorób układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego, w tym schorzeń kręgosłupa, a także chorób układów oddechowego, moczowo-płciowego i pokarmowego, w tym w diagnostyce schorzeń wątroby. Placówka jest zlokalizowana na parterze budynku Szpitala SP WZOZ MSW.

  • Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG)
Adres:
NZOZ MCD VOXEL
ul. Ks. Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz
PL

Rejestracja:
Tel: 52 363 61 10
Fax: 52 363 61 19
E-mail: tk.bydgoszcz@voxel.pl

Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek-Piątek 8.00-20.00

Kierownik pracowni:
dr n.med. Małgorzata Marzec

Druki do pobrania: